MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

Nood en deugd

Vol energie en ambities begonnen we aan 2020. Net als veel organisaties met ons. Om twee maanden later abrupt geconfronteerd te worden met een pandemie zonder weerga. COVID-19 bedreigde ons bestaan. De wereld stond op zijn kop en ontlokte bij velen een vecht-vluchtreactie. Met aangescherpte zintuigen besloten we bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land om te vechten. Hoe? Door van de nood een deugd te maken. Dit gezegde betekent immers: ‘zich aanpassen aan de omstandigheden en die benutten.’ En precies dát hebben we gedaan. We hebben even stil gestaan bij de omstandigheden waar we mee te maken kregen om vervolgens deze naar ons beste kunnen te benutten. Ondanks de zorgen die er bleven. Tot onze grote verrassing kwamen zo toch nog prachtige resultaten tot stand. Leest u maar zelf…

Organisatie, bestuur, en toezicht

2020 was het jaar van corona. Niet alleen was dit voor de medewerkers een enorme aanslag op hun vertrouwde manier van werken. Ook voor de raad van toezicht was het een nieuwe uitdaging. Want, ga je vanuit je verantwoordelijkheid als toezichthoudend orgaan nadrukkelijk kijken naar het dagelijkse proces rond de crisisbeheersing of loop je de organisatie niet voor de voeten en geef je ze de ruimte om zelf hun weg te vinden…

Lees het artikel

Centraal Crisisteam Corona (CCTC)

Nog voor de uitbraak van het Covid-19 virus tot pandemie werd bestempeld, was ZONL al bezig zich voor te bereiden op de aanpak van een forse crisis. Er is grote zorg over de gezondheid van de bewoners, cliënten én medewerkers…

Lees het artikel
Albert-Hilvers

'Albert Hilvers: ‘Een wandeling in de bergen'

Wonen en zorg

Huisvesting

Zorggroep Oude en Nieuwe Land staat de komende jaren voor een aantal forse en bijzondere huisvestingsuitdagingen. Daarom is in 2019 de visie op huisvesting ontwikkeld. Een visie die begint met zorg. “Maar al gauw zagen we dat het meer de visie op de mens moest zijn,” begint Teammanager Huisvesting Anne Kok. “Wat is onze visie op de mensen die bij ons komen wonen en zorg ontvangen?

Lees het artikel

Medewerkers ’s Heeren Loo aan de slag in ‘warm bad’ Wittesteijn

Cliënten van ’s Heeren Loo vormen vanaf 1 september 2020 de extra handen in woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord. Ze zullen de bewoners vooral gaan bijstaan in hun welzijn door nét dat beetje extra aandacht en ondersteuning te bieden. “We zijn eigenlijk gewoon naar binnen gelopen om te informeren,” vertelt begeleidster Maja Koerhuis van ’s Heeren Loo.

Lees het artikel

Hartverwarmende initiatieven houden bewoners en personeel Zorggroep Oude en Nieuwe Land op de been

Geheel in lijn met het landelijke beeld liep het ook bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land storm met liefdevolle acties uit de regio voor de bewoners, cliënten en het zorgpersoneel. Acties die het leed in coronatijd wat verzachtten. Van heel klein tot heel groot.

Lees het artikel

Zorg thuis

Langer thuis wonen door mensgerichte zorgtechnologie

"Broodnodig", noemt manager Wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) Gijsbert Zijlstra de subsidie van €136.000 die wordt toegewezen om enkele slimme hulpmiddelen voor thuiswonende cliënten aan te schaffen. Met de gelden gaat ZONL onder meer zorg op afstand verder…

Lees het artikel

Corona in de wijk

Het begon allemaal in februari 2020 met de verhalen dat we ons moesten voorbereiden op de komst van een ernstig virus. “We wisten niet hoe besmettelijk en hoe dodelijk het virus zou zijn. We hoorden horrorverhalen uit Italië en later ook uit het zuiden van ons eigen land. Het kwam steeds dichterbij”…

Lees het artikel

Samen op weg naar een gezonde wijk(verpleging)

De wijkverpleging is volop in ontwikkeling en actueler dan ooit. De overheid wil dat er kwalitatief goede en specialistische zorg dichtbij huis wordt gegeven en dat ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis kunnen wonen. Maar hoe gaan we dat doen in deze tijd van personeelstekorten, onder druk…

Lees het artikel

Advies en behandeling

COVID-unit

In een vleugel van het Dokter Jansencentrum in Emmeloord komt een tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten. De vleugel is volledig ingericht als ziekenhuisafdeling en dient voor scholing van personeel en studenten. De COVID-unit is een samenwerking van de verschillende zorgorganisaties in Flevoland: Coloriet…

Lees het artikel

Nieuwe functies

Revalideren is vooruitzien. Er is daarom in 2020 ook serieus werk gemaakt met het verder uitbreiden van de expertise in De Schakel. Vier collega’s volgens inmiddels een opleiding tot revalidatie-verpleegkundige aan de VU in Amsterdam. “Een pittige opleiding,” weet teammanager Michiel Speet. “Over de exacte invulling…

Lees het artikel

Revalidatie thuis

Waar kun je nou het beste kijken of je je weer thuis helemaal zelf redt na een heupoperatie? Juist: thuis. En dus wordt in revalidatie De Schakel in 2020 flink ingezet op ambulante revalidatie.Teammanager Michiel Speet: “Wij hebben altijd al een korte opnameduur. Gemiddeld ligt iemand bij ons vijf en een halve week. Dat is zo…

Lees het artikel

Jeugd en Maatschappelijk

Werk

Thuisbegeleiding

Voor iedereen die het gevoel heeft de grip op het dagelijks leven te verliezen of waarbij het even niet lekker loopt, is er al vele jaren thuisbegeleiding mogelijk. ZONL biedt dit in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Door corona, of misschien wel dankzij corona, is de ondersteuning nóg verder verbeterd.

Lees het artikel

Omkijken naar asielzoekers

Voor asielzoekers in de regio biedt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) ondersteuning voor kinderen van 0 tot 4 jaar en volwassenen. In 2020 kwam ZONL de ouders met jonge kinderen letterlijk tegemoet door op het AZC in Luttelgeest het consultatiebureau te vestigen. We merkten dat bezoek aan ons bureau in Emmeloord bij de jonge ouders veel onrust…

Lees het artikel

Zorgpad vroegsignalering zwangeren

Niet alle zwangerschappen verlopen even voorspoedig. Lichamelijke of persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat al tijdens de zwangerschap zorgen ontstaan bij verloskundigen of huisartsen en dat er in het aanstaande gezinnetje extra begeleiding nodig is. Na de eerste voorbereidende gesprekken startte in november 2020 het zorgpad Vroegsignalering Zwangeren. …

Lees het artikel

Werken bij ZONL

Zalto

Met het ZALTO-gesprek heeft ZONL een uniek instrument in handen om functioneringsgesprekken ‘van twee kanten’ te voeren. Het gesprek werd in 2020 ingevoerd en is al niet meer weg te denken bij de medewerkers. Teammanager P&O Birgitte van den Berg: We hadden al vele jaren een methodiek van functioneringsgesprekken. Deze waren altijd…

Lees het artikel

Met succes GEMATCHT!

Ontstaan in coronatijd: MATCH. Omdat ernstig rekening werd gehouden met besmettingen en quarantaines onder het personeel werd hierop geanticipeerd met de start van een eigen uitzendbureau. Hiermee werd het voorbeeld gevolgd van initiatieven als ‘Extra handen voor de zorg’en andere samenwerkingsverbanden. “ZONL speelde hierop in maar wilde ook een intern …

Lees het artikel

Vitaliteit & Gezondheid

‘Als je goed zorgt voor jezelf, kun je ook goed zorgen voor een ander.’ Dat is het leidmotief van het vitaliteitsbeleid dat in 2020 het licht zag. Vitaliteit is namelijk meer dan alleen ‘gezond’ zijn. Het is de energie van een mens om dingen te doen of aan te pakken. Eigen regie is de verbindende factor tussen de Visie op Zorg en de Visie op Vitaliteit & Gezondheid van Zorggroep Oude en Nieuwe…

Lees het artikel

Kwaliteit bij ZONL

Eind 2021 moeten alle verpleeghuizen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voldoen. Om verpleeghuizen te ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering, kunnen de zorgkantoren in totaal voor maximaal € 1,45 miljard aan kwaliteitsgelden toekennen aan de verpleeghuizen. ZONL heeft in 2020 daar waar het kon, ingezet op het vergroten van het welzijnsgevoel en welbevinden van haar bewoners door tal van activiteiten te organiseren. Hen een zinvolle dag bezorgen, daar ging het om. Tenslotte worden op alle woonzorglocaties nog extra spelletjes en fietslabyrinten aangeschaft zodat ook de bewoners tijdens de lockdowns, avondklokken en beperkende maatregelen toch genoeg verstrooiing hebben.

Van Amusementskaravaan tot Deskundigheidshotel

Zo vertrekt vanaf 6 mei een Amusementskaravaan langs de woonzorglocaties. Volledig coronaproof en met een keur aan bijzondere acts en lekkernijen. De karavaan is het resultaat van een korte maar hevige brainstormsessie van enthousiaste collega’s over het door corona flink stilgevallen activiteitenprogramma voor de bewoners. Het wordt nu een rondreis langs de woonzorglocaties in het werkgebied waarbij op elk..

Lees het artikel

Wet Zorg en Dwang

Een bedhek omhoog doen, even een rolstoel op de rem zetten. Of een buitendeur op slot doen omdat een bewoner anders misschien wegloopt. Zomaar enkele dagelijkse handelingen die een zorgmedewerker in het verleden gedachteloos uitvoerde. ‘We’ vragen ons soms onvoldoende af of de bewoner of de cliënt dit ook wel wil. Uiteraard willen we een cliënt niet beperken in het inrichten van het eigen leven, waardoor hij wordt gedwongen om iets te doen of te laten of dat de cliënt wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid…

Lees het artikel

iProva

Informatie verandert snel in de huidige tijd. Van professionals wordt juist verwacht dat ze efficiënt en zo foutloos mogelijk werken. De manier waarop informatie opgeslagen, gedeeld en geraadpleegd kan worden, maakt hierin hét verschil. In 2020 is ZONL overgestapt op iProva*, een nieuw documentbeheersysteem. Alle documenten, beleidsstukken,(Vilans)protocollen en andere stukken staan vanaf dat moment allemaal op één plek...

Lees het artikel

Belangenbehartiging cliënten

Voeding

Al geruime tijd loopt bij de CCR het project Voeding. Lekker eten is een belangrijk onderdeel van de dag. Het hoogtepunt voor de bewoners. En zoveel bewoners, zoveel smaken. "Eten op maat – afgesteld op de smaak en de behoefte van de individuele bewoner heeft dan ook onze voorkeur," begint Anjo Geluk….

Lees het artikel

WMCZ: De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgorganisaties

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgorganisaties is op 1 januari 2021 ingevoerd, maar 2020 werd door de Centrale Cliëntenraad gebruikt als aanloopjaar. Alle reglementen van de CCR en de cliëntenraden van de woonzorglocaties moesten worden aangepast. Er is een commissie ingesteld die de concept- reglementen heeft opgesteld. Bestuurder Albert Hilvers keurde de reglementen goed.…

Lees het artikel

Corona

"En toen was er corona. Het was experimenteren voor ons. Corona bepaalde de agenda maar de dagelijkse gang van zaken ging ook gewoon door. Ik vond dat we het heel druk hadden," blikt CCR-voorzitter Anjo Geluk terug. Vanaf maart 2020 zijn we nog maar een keer fysiek bij elkaar geweest, verder alleen online. Als CCR hebben we geen dagelijks bestuur maar…

Lees het artikel

Medezeggenschap: OR en VVAR

OR – 'Naast de bestuurder op de bestuurszetel'

De ondernemingsraad heeft haar waarde in het door corona gedomineerde jaar 2020 meer dan ooit bewezen. Die conclusie durven Gerda Spoelstra en Theo Prudon wel te trekken. "We zijn meer betrokken geweest dan ooit," begint Theo, voorzitter van de OR. "Vorig jaar, maar ook nu nog, leunt het management zwaarder op ons dan normaal. Men wil weten: Wat gebeurt er op de werkvloer? Doen wij het nog goed?" Ambtelijk secretaris Gerda vult hem aan: "Ook is de band tussen OR, MT en bestuurder duidelijk versterkt. Er is goed overleg met elkaar. "Theo en Gerda hebben vanuit hun rol ook wel genoten van het afgelopen jaar. Theo: "Wat je ziet bij dit soort crises: het lijkt of je als OR naast de bestuurder op de bestuurszetel gaat zitten. In het hart van het bestuur zit je dan."

Corona: gezondheid voorop

Het is duidelijk dat corona de problemen die er zijn in de zorg heeft uitvergroot. Het algemene personeelstekort, de zwaarte van het zorgberoep en decentrale structuren openbaarden hun kwetsbaarheid. Gerda: "Meteen na de uitbraak van corona hebben veel mensen overgewerkt. Er kwam meer uitval."

Lees het artikel

Werken wanneer jij dat wilt

Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil een goede, vooruitstrevende werkgever zijn. Meer zeggenschap van de medewerker over zijn of haar werktijden is een ‘hot item’ bij de OR. Theo: "Vroeger bepaalde de leidinggevende de roosters van het hele team. Wij willen dat de teams zelf hun roosters gaan…

Lees het artikel

Wijkverpleging

De rol van de thuiszorg, bij ZONL wijkverpleging genoemd, wordt de komende jaren steeds belangrijker. Mensen wonen immers steeds langer thuis. Dit vraagt ook om een hogere kwaliteit van zorgmedewerkers. Door de vele kleine contracten is er een versnippering van werktijden die niet ideaal is voor met name…

Lees het artikel

VVAR: Wél invloed, nog niet goed zichtbaar

De verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) heeft een adviserende en stimulerende rol op het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep. Dankzij COVID-19 heeft de VVAR zich meer dan ooit bewezen, vindt Hillie Kramer. Ze is wijkverpleegkundige op Urk én VVAR-lid. "Vooral vanaf de tweede golf in oktober hebben we structureel overleg met bestuurder Albert Hilvers over COVID-gerelateerde zaken. Daardoor zijn we meer betrokken in de processen en veel meer op de hoogte van wat er speelt. Dat ging nog mis in de eerste golf.”
Klik hier voor het VVAR Jaarverslag 2020

Lees het artikel